Geografia z el.przyrody – 19.09.2020

143

Temat: Parki narodowe Polski. Wprowadzenie.

Lekcja wprowadzająca w zagadnienia przyrody i ochrony środowiska w Polsce.

Film edukacyjny:

Przybliżenie zagadnień które będziemy realizować w tym roku szkolnym i wyjaśnienie systemu oceniania.

W załączniku zamieszczam system oceniania w klasie 8 SP.

PSO przyroda