Geografia 9.10.2021

114

Temat: Pobrzeża Południowobałtyckie cz.1

Na zajęciach uczniowie wyszukiwali na mapie najważniejsze krainy geograficzne, rzeki, jeziora, miasta Pobrzeża Południowobałtyckiego.

Praca domowa

Utrwalić fizycznogeograficzne  regiony Polski str. 7 podręcznik.