Geografia 8.10.2022

163

Temat: Pobrzeża Południowobałtyckie

Na lekcji PRZYPOMINALIŚMY sobie informacje o Pobrzeżach Południwobałtyckich w Polsce.

Zadaniem domowym jest doczytanie tematu z podręcznika do końca.

Za tydzień spotykamy się na lekcji muzealnej.

Pozdrawiam.