Geografia 6.03.2021

105

Polska w skrócie c.d

Ludność

W roku 2019 liczba ludności w granicach Polski wynosiła 37 970 000.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi  123 osoby/ km ^2 i jest krajem dosyć gęsto zaludnionym.

Największe skupiska ludności – obszary uprzemysłowione (Wyżyna Śląska). Najmniejsze skupiska ludności- obszary górskie (Sudety, Karpaty).

Ponad 62% Polaków mieszka w miastach.

Polacy za granicą

Poza granicami Polski mieszka od 14 do 17 mln Polaków.

Tak duża liczba Polaków mieszkających poza granicami państwa zapoczątkowana została w XVIII w. kiedy Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy.

Kolejnym powodem emigracji były klęski zrywów powstańczych, których uczestnicy w obawie przed represjami uciekali poza granice kraju.

Ostatnia wielka fala emigracji przypadła na lata powojenne, kiedy z Polski wyjechało ok. 800 tys. Polaków. Część z nich stanowili emigranci polityczni, przeciwnicy komunistycznego reżimu.

Wielu Polaków opuściło granice kraju po przystąpieniu Polski do UE (otwarcie się unijnych rynków pracy, łatwość w podróżowaniu).

Unia Europejska

Od 1 maja 2004 roku Polska należy do Unii Europejskiej.

Korzyści:

 • dowolność wyboru miejsca pracy oraz zamieszkania na terenie każdego z państw członkowskich,
 • ułatwiony przepływ towarów, usług i kapitałów,
 • liczne dotacje i programy pomocy na działalność gospodarczą, edukacyjną i ochronę zdrowia,
 • wspólna waluta,
 • swoboda podróżowania.

Zobowiązania:

 • konieczność wpłacania składek do wspólnej unijnej kasy,
 • konieczność przestrzegania norm przy produkcji żywności,
 • konieczność przestrzegania surowych przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Oficjalna symbolika:

 • flaga UE,
 • hymn UE
 • waluta (euro).

Stolicą UE jest Bruksela.