Geografia 5.11.2022

136

Na zajęciach odbyła się kartkówka.

12.11.2022 lekcje poprowadzi Pani Marta Wieczorek.

Osoby, które nie były obecne na kartkówce i te które chcą poprawiać ocenę, proszone są  o przygotowanie się na 26.11.2022.

Pozdrawiam.