Geografia 5.03.2022

76

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie pisali sprawdzian z przerobionego materiału.