Geografia 30.01.2021

159

T: Powtórzenie do sprawdzianu.

Na lekcji omawialiśmy pytania do sprawdzianu. Podaję te pytania.                                  Na teście będzie ich 10.

1.Podaj Parki Narodowe na Wyżynach?

2. Główne gałęzie gospodarki na wyżynach.

3. Ciekawostki Wyżyny Śląskiej.

4. Co to jest Szlak Orlich Gniazd?

5. Jaka jest najbardziej znana jaskinia w Polsce?

6. Co to są gołoborza?

7. Największe miasta wyżyn polskich.

8. Wymień wyżyny Polskie.

9.Surowce mineralne kotlin.

10. Wymień polskie kotliny.

11. Auschwitz. Gdzie się znajduje i jaką ma historię.

12. 5 atrakcji Krakowa.

13. Główne rzeki Sudetów.

14. Jakie mamy poszczególne góry w paśmie gór Sudetów?

15. Gdzie leży Książ i czym jest?

16. Surowce mineralne Sudetów.

17. Wymień 4 pasma górskie w Karpatach.

18. Najwyższe szczyty Beskidów.

19. Sąsiedzi Karpat?

20. Przemysł Karpat.