Geografia 29.10.2022

155

Temat: Wielkie Odkrycia Geograficzne

Notatka z lekcji:

Poszukiwanie drogi morskiej do Indii zapoczątkowało epokę wielkich odkryć geograficznych.

W 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Włoski żeglarz był przekonany, że dopłynął do Indii. Z tego powodu mieszkańców odkrytych ziem nazwał Indianami.

Odkrywcą drogi morskiej do Indii był Vasco da Gama.

W pierwszą podróż dookoła świata wyruszył Ferdynand Magellan.

Skutki odkryć geograficznych (najważniejsze informacje):

Zanim Europejczycy odkryli kontynent amerykański, istniały tam rozwinięte cywilizacje Majów, Azteków i Inków.

Przybysze z Europy okrutnie traktowali mieszkańców podbitych terytoriów. Wykorzystywali ich do pracy na plantacjach oraz przemocą nawracali na chrześcijaństwo.

W wyniku odkryć geograficznych w Europie pojawiły się nieznane wcześniej produkty żywnościowe, np. ziemniaki, kakao i pomidory.

Jednym ze skutków odkryć geograficznych był gwałtowny rozwój niewolnictwa.

ZA TYDZIEŃ KARTKÓWKA Z 3 TEMATÓW:

  1. Pobrzeża Południowobałtyckie (należy wiedzieć jakie mamy Pobrzeża w Polsce i dlaczego są atrakcyjnie turystycznie)
  2. Obiekty UNESCO (Rok powstania listy UNESCO, wiedzieć ile obiektów w Polsce jest wpisanych na Listę UNESCO i potrafić wymienić przynajmniej 3)
  3. Wielkie odkrycia geograficzne ( przyczyny wielkich odkryć geograficznych, skutki wielkich odkryć geograficznych, Znać wielkich odkrywców i czego dokonali (3)).