Geografia 29.04.2023

53

T: Powtórzenie wiadomości.

Lekcje łączone.

Uczniowie czytali i uzupełniali wspólnie zdania ze stron 90 i 91 w podręczniku. Wiele wiadomości podawali samodzielnie, część zdarzyło się sprawdzać 😉