Geografia 28.01.2023

121

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości- Krajobrazy Polski

Na ostatniej lekcji zrobiliśmy sobie powtórzenie z Krajobrazów Polski za pomocą gry Kahoot.

Oto pytania i odpowiedzi, które chciałabym aby zostały przepisane do zeszytu:

 1. Ile Polska ma pasów rzeźby terenu?- 6
 2. Zaczynając od północy pierwszym pasem rzeźby Polski są ? – pobrzeża.
 3. Zaczynając od północy ostatnim pasem rzeźby terenu są? – góry.
 4. Polska jest generalnie krajem nizinnym
 5. Osobliwościami Wybrzeża Słowińskiego są: najwyższe w Europie wydmy nadmorskie, jeziora przybrzeżne.
 6. Czy na Wybrzeżu Słowińskim znajduje się park narodowy? Tak
 7. Z Wybrzeżem Słowińskim związane jest jezioro: Łebsko
 8. Mieszkańcy Wybrzeża Słowińskiego zajmują się głównie: turystyką.
 9. Z Wybrzeżem Słowińskim związane jest miasto Łeba
 10. Pojezierze Mazurskie znajduje się nieopodal granicy z Litwą i Obwodem Kaliningradzkim.
 11. Krajobraz Pojezierza Mazurskiego został ukształtowany przez lądolód.
 12. Krajobraz Pojezierza Mazurskiego charakteryzuje się występowaniem licznych jezior i licznych wzniesień.
 13. Z Pojezierzem Mazurskim związane są jeziora Śniadrwy, Mamry.
 14. Czy na Pojezierzu Mazurskim znajduje się park narodowy? Nie
 15. Czy na Pojezierzu Mazurskim znajduje się największe jezioro w Polsce? Tak.
 16. Miasta związane z Pojezierzem Mazurskim to Olsztyn i Giżycko.
 17. Cechy charakterystyczne krajobrazu Niziny Mazowieckiej to: ogromne tereny równinne, wysoczyzny.
 18. Na północny-zachód od Warszawy znajduje się ogromny kompleks leśny o nazwie: Puszcza Kampinoska
 19. Czy Puszcza Kampinoska jest Parkiem Narodowym? Tak
 20. Na Nizinie Mazowieckiej dominuje krajobraz rolniczy
 21. Z Niziną Mazowiecką związane są miasta Płock i Warszawa
 22. Która rzeka nie płynie przez Nizinę Mazowiecką: Odra
 23. Charakterystycznym gatunkiem zwierzęcia występującym w Puszczy Kampinoskiej jest łoś i ryś.
 24. Warszawa charakteryzuje się krajobrazem wielkomiejskim.
 25. Na Wyżynie Śląskiej znajdują się złoża węgla kamiennego.
 26. Na Wyżynie Śląskiej dominuje krajobraz przemysłowy.
 27. Miasta związane z Wyżyną Śląską to Zabrze, Katowice, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

Jako Zadanie domowe proszę przeczytać temat w podręczniku ze strony 52-55.

Pozdrawiam.