Geografia 27.11.2021

45

Na dzisiejszej lekcji uczniowie napisali sprawdzian.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska