Geografia 27.11.2021

168

Na dzisiejszej lekcji uczniowie napisali sprawdzian.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska