Geografia 26.11.2022

120

Temat: Dzień projektowy. Niziny Środkowopolskie – wstęp do tematu.

Na lekcji uczniowie prezentowali projekty na temat wybranego przez siebie polskiego obiektu wpisanego na listę UNESCO.

Ostatnia szansa na przedstawienie projektu 3.12.2022

Przypominam również osobom nieobecnym na kartkówce o obowiązku napisania jej na następnej lekcji, na której dane osoby będą obecne.

Na lekcji zbierałam również zeszyty do sprawdzenia z zadaniem domowym.

Notatka z lekcji.

Niziny w Polsce są wykorzystywano głównie rolniczo. Charakteryzuje je również nieliczne występowanie jezior.

W Polsce na ogół przyjmuje się, że jest to obszar, który leży na wysokości od 0 do 300 m n. p. m.

Niziny zajmują prawie 38 % powierzchni Polski, a przez ich teren płyną największe rzeki Polski.

Na terenach nizinnych dominują słabe gleby bielicowe i płowe.

Najlepsze gleby występują w rejonie Niziny Śląskiej.