Geografia – 26.09.2020

145

Temat: Zaproszenie do Polski.

Nawiązując do podziału Polski J. Kondrackiego na regiony fizycznogeograficzne będziemy wędrować po Polsce, poznawać ją i jej atrakcje turystyczne.

Turystyka to spędzani9e wolnego czasu poza miejscem stałego zamieszkania.

Cele turystyki czyli cele naszych podróży (wypoczynkowe, poznawcze, zdrowotne, rodzinne, religijne, sportowe i kulturalne).

Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie i ma do zaoferowania dla turystów bardzo dużo atrakcji. Dla każdego z nas ważny jest region z którego pochodzimy. Często jest on utożsamiany z „małą ojczyzną”. W Polsce jak wiemy z poprzednich lekcji wyróżniamy pasy ułożone równoleżnikowo: pas pobrzeży, pojezierzy, nizin, wyżyn, kotlin podgórskich oraz gór.  W każdym z pasów wyróżniamy mniejsze regiony fizycznogeograficzne, które mamy wymienione na stronie 7.

Praca na lekcji: ćwiczenie 1 strona 9.

Zadanie domowe 1,2 strona 9.