Geografia 26.02.2022

92

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Zagadnienia na sprawdzian.

  1. Wypisz charakterystyczne surowce naturalne dla Nizin Środkowopolskich.
  2. Wymień parki narodowe znajdujace się na Nizinach Środkowopolskich.
  3. Ćw. 2 str 45
  4. Ćw. 4 str 57
  5. Wypisz największe miasta Kotlin Podkarpackich.
  6. Zaznacz na mapie: Nizina Śląska, Nizina Wielkopolska, Nizina Podlaska, Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko- Cżęstkochowska, Wyżyna Małopolska, Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Lubelska, Roztocze, Warta, Pilica, Nida, Kotlina Oświęcimska, Kotlina Sandomierska, Wisła, Dunajec.
  7. Proszę zwrócić uwagę, na zabytki występujące na tych obszarach.