Geografia 25.09.2021

112

Temat: Zaproszenie do Polski cz.2 – ćwiczenia

Praca domowa.

Dokończyć uzupełnianie krain geograficznych na mapie.

Dokonać krótkiego opisu wskazanego obiektu Unesco.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska