Geografia 24.09.2022

217

Temat : Obiekty UNESCO

Notatka z lekcji:

Lista UNESCO to Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości.

Lista obejmuje ( 2021r.) 1154 obiekty w 167 państwach, w tym 897 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 218 przyrodniczego (P) i 39 mieszanych (K,P).

Obiekty dziedzictwa kulturowego- obiekty całkowicie wytworzone przez człowieka i przez niego kontrolowane np. muzea, rezerwaty archeologiczne, zabytki.

Obiekty dziedzictwa przyrodniczego- obiekty ukształtowane bez ingerencji człowieka np. osobliwości flory i fauny, skałki i grupy skalne, wąwozy.

Obiekty w Polsce wpisane na listę UNESCO:

 1. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni
 2. Historyczne centrum Krakowa z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem
 3. Puszcza Białowieska
 4. Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)
 5. Historyczne Centrum Warszawy- Stare i Nowe Miasto
 6. Zamość- Stare Miasto
 7. Zamek Krzyżacki w Malborku
 8. Średniowieczne Miasto Toruń
 9. Kalwaria Zebrzydowska- sanktuarium pasyjno-maryjne
 10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
 11. Kościoły drewniane południowej Polski
 12. Park Mużakowski (Łęknica- Bad Muskau)
 13. Hala Stulecia we Wrocławiu
 14. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat
 15. Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
 16. Krzemionki- region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego

Zadanie domowe dla CHĘTNYCH

tabela ze strony 15 do zeszytu

PROJEKT!!!

26 listopada :

Wykonaj plakat na temat wybranego przez siebie polskiego obiektu wpisanego na listę UNESCO.

UWAGA!!!

Projekt jest warunkiem uzyskania oceny celującej na półrocze.

Pozdrawiam.