Geografia – 21.11.2020

206

Temat: Wyżyny Polskie.

W skład pasa Wyżyn Polskich wchodzą następujące krainy geograficzne: Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko – Częstochowska, Wyżyna Małopolska z Górami Świętokrzyskimi oraz Wyżyna Lubelska wraz z Roztoczem. Znajdują się na tym obszarze 3 parki narodowe: Świętokrzyski, Ojcowski i Roztoczański. Głównymi surowcami wydobywanymi w pasie Wyżyn Polskich są węgiel kamienny, gipsy, kreda oraz rudy cynku i ołowiu. Największymi miastami na obszarze wyżyn są:  – Lublin, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Kielce oraz Zamość. Gospodarka tego obszaru opiera się na górnictwie i energetyce dominuje tu przemysł metalurgiczny, chemiczny i elektromaszynowy. Na obszarze wyżyn znajduje się najpiękniejsza polska jaskinia – Raj w Górach Świętokrzyskich oraz Pustynia Błędowska – największy obszar lotnych piasków.

Praca na lekcji : Ćwiczenie 3 strona 57.

Zadanie domowe : Ćwiczenie 1 strona 56.

Sprawdzian  ustny przy mapie z wiedzy o Polsce rozpoczynamy 28 listopada.

Zagadnienia : Krainy geograficzne Polski (znać i umieć wskazać na mapie Polski – strona 7), obiekty dziedzictwa UNESCO –(znać i umieć wskazać na mapie – strona 14-15),umieć scharakteryzować co znajduje się w pasie Pobrzeży, Pojezierzy, Nizin oraz Wyżyn(krótkie notatki z tej i 3 ostatnich lekcji).

Gdy uczeń odpowie na wszystkie pytania z zagadnień powyżej będzie miał szanse otrzymać 2 pytania na ocenę celującą, które będą dotyczyć zagadnień z podręcznika strony 6-59. Np. Gdzie urodził się Fryderyk Chopin? , gdzie jest jedyna kopalnia w Polsce zajmująca się wydobyciem soli?.