Geografia 20.03.2021

57

Temat: W regionalnym kotle.

Podczas zajęć przerabialiśmy temat kuchni regionalnych w Polsce.