Geografia 18.09.2021

110

Temat: Zaproszenie do Polski.

Notatka z lekcji:

Atrakcje turystyczne – to ciekawe miejsca i obszary, które przyciągają turystów.

Turystyka – to spędzanie wolnego czasu poza miejscem naszego zamieszkania.

Turysta – to osoba udająca się poza miejsce swojego zamieszkania w celach poznawczych,  wypoczynkowych, zdrowotnych rodzinnych, sportowych, kulturalnych, rozrywkowych czy religijnych. Turyści mogą przemieszczać się w obrębie własnego kraju lub odwiedzać inne państwa. Ze względu na to wyróżnia się tyrystykę krajową i zagraniczną.

Praca domowa

Przeczytać w książce temat str. 2-8, utrwalić wiadomości.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska