Geografia 17.09.2022

230

Temat: Zaproszenie do Polski

Notatka z lekcji:

Atrakcje turystyczne – ciekawe miejsca i obszary, które przyciągają turystów.

Turysta – osoba udająca się poza miejsce swojego stałego zamieszkania w celach poznawczych, wypoczynkowych, zdrowotnych, rodzinnych, kulturalnych, religijnych, sportowych lub rozrywkowych.

Turystyka – spędzanie wolnego czasu poza miejscem naszego zamieszkania.

Cele podróży:

 • wypoczynkowe – wypoczynek fizyczny i psychiczny,
 • poznawcze – poznawanie nowych miejsc, regionów, krajów
 • zdrowotne – leczenie w uzdrowiskach,
 • rodzinne – spotkania z rodziną i innymi bliskimi,
 • religijne – pielgrzymki do miejsc kultu religijnego,
 • sportowe – wyjazdy na obozy sportowe
 • kulturalne – wyjazdy na szkolenia, kongresy i zjazdy naukowe.

Zadanie domowe

ĆWICZENIE 1 (TABELA) str 9 – przepisujemy do zeszytu

Na następnej lekcji JESZCZE nie pytam z mapy chyba, że będą ochotnicy, natomiast to są miejsca, z których będę na mapie pytać :

 1. Pobrzeże Szczecińskie
 2. Pobrzeże Koszalińskie
 3. Pobrzeże Kaszubskie
 4. Żuławy Wiślane
 5. Pojezierze Pomorskie
 6. Pojezierze Wielkopolskie
 7. Pojezierze Mazurskie
 8. Nizina Wielkopolska
 9. Wał Trzebnicki
 10. Nizina Śląska
 11. Nizina Mazowiecka
 12. Nizina Podlaska
 13. Polesie Lubelskie
 14. Wyżyna Małopolska
 15. Wyżyna Śląska
 16. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
 17. Wyżyna Kielecka
 18. Góry Świętokrzyskie
 19. Wyżyna Lubelska
 20. Roztocze
 21. Kotlina Sandomierska
 22. Karkonosze
 23. Beskidy
 24. Bieszczady
 25. Pieniny
 26. Podhale
 27. Tatry

Pozdrawiam 🙂