Geografia 12.11.2022

150

T: Pojezierza Polski.

  1. Omówienie tematu na str. 26-29 w podręczniku, dyskusja na temat wspomnianych w tekście miejsc odwiedzonych osobiście przez uczniów.
  2. Wskazywanie jezior na mapie Polski.
  3. Udanie się na apel z okazji Święta Niepodległości

Zadanie domowe:

  • dokończyć czytać temat z podręcznika (str.30-31)
  • Korzystając z atlasów, map i informacji w Internecie wybierz i opisz miejsce na pojezierzach, które uważasz za najciekawsze (w zeszycie).