Geografia 11.09.2021

126

Temat: Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na na lekcjach geografii?

Podczas zajęć zapoznałam uczniów z materiałem z zakresu nauczania geografii oraz z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

Pozdrawiam

Sylwia Bagińska