Geografia 10.04.2021

117

Temat: Sejsmiczność w Polsce i na świecie

Co to są trzęsienia ziemi? Przesuwania się płyt tektonicznych.

Czy wszędzie na świecie mamy płyty tektoniczne?

W Polsce mamy płyty tektoniczne?

Rodzaje trzęsień ziemi:

– tektoniczne, stanowią 90%. Powstają z ruchów płyt tektonicznych,

-wulkaniczne, związane z erupcjami wulkanów,

– zapadowe trzęsienia ziemi. W miejscach gdzie zapada się ziemia. Najsłabsze i nie powodują dużych zniszczeń.

* Antropogeniczne trzęsienia ziemi- Trzęsienia wytworzone przez człowieka. Próby nuklearne, ingerencja w ziemię. Wydobywanie węgla.

Tąpnięcie- wstrząs sejsmiczny związany z wydobyciem węgla

Podział trzęsień ze względu na głębokość:

– płytkie- do 70km

– średnie 70 do 350 km

– głębokie 350 do 700km

 

Rodzaje trzęsień ze względu na siłę i czas,

– wstępne, słabe-  rosnące

– zasadnicze, najmocniejsze jedno trzęsienie

-wtórne, malejące.

Polskie trzęsienia ziemi:

– antropogeniczne związane z kopalniami, wydobycie ropy,

– Zapadanie się terenu w obszarze jury krakowsko-częstochowskiej,

– Występowanie gór na południu, ruchy górotwórcze.