Geografia – 09.01.2021

133

Temat: Sudety – góry zrodzone z morza.

Przybliżenie historii powstania, geologii oraz przyrody Sudetów od czasów ich powstania do dziś. Charakterystyka wpływu działalności człowieka na przyrodę tego regionu.

Film edukacyjny:

Zadanie domowe:

Dokończ oglądanie filmu i sporządź w zeszycie krótką notatkę zawierającą najważniejsze informacje o Sudetach, które zapamiętałeś z filmu.