Geografia – 03.10.2020

197

Temat: Obiekty UNESCO w Polsce.

Kilkanaście obiektów w Polsce ze względu na swoje szczególne walory geograficzne i kulturowe zasłużyło na wpis do listy światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Lista ta obejmuje 911 obiektów w 151 krajach. Większość z nich to obiekty dziedzictwa kulturowego jest ich 704 oraz przyrodniczego jest ich 180. Występują również obiekty mieszane i jest ich 27.

Obiekty dziedzictwa kulturowego zostały całkowicie stworzone przez człowieka i są przez niego kontrolowane. Obiekty dziedzictwa przyrodniczego to takie które ukształtowały się bez ingerencji człowieka np. skały. Obiekty wpisane na listę dziedzictwa muszą odpowiadać pewnym kategoriom. W Polsce jest ich 14(Białowieski Park Narodowy, Warszawa – Stare i Nowe Miasto, Kraków – Stare Miasto, Kazimierz, Stradom, Zamość- historyczne centrum, Malbork – zamek krzyżacki, Wieliczka i Bochnia, Toruń – Stare Miasto, Auschwitz-Birkenau – nazistowski obóz koncentracyjny, Jawor i Świdnica – kościoły pokoju, Kalwaria Zebrzydowska, Kościoły drewniane południowej Polski : Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipica Murowana, Sękowa, Park Mużakowski – przykład sztuki ogrodowej, Hala Stulecia we Wrocławiu, Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat.

Proszę nauczyć się wskazywać obiekty UNESCO w Polsce na mapie fizycznogeograficznej Polski(zadanie 1 strona 17). O wskazanie tych obiektów będę pytał podczas odpowiedzi przy mapie Polski, którą zaczniemy 17 października.

Zadanie domowe :

Ćwiczenie strona 15

Ćwiczenie 1 strona 16