Język polski 21.01.2023

78
  1. Dyktando.
  2. Co wiem o Janie Kochanowskim? – kahoot z tematu z poprzedniej soboty.
  3. Co to są archaizmy? – “Na lipę” J. Kochanowskiego. Podręcznik str 118.
  4. Ćwiczenia 1,2,4,5,6,7 str. 120
  5. Ćwiczenia 1 i 2 str.121
  6. Spotkanie z niewidomą koleżanką str. 56, ćwiczenie 1 str. 57.
  7. Ćwiczenia II i III str. 58.
  8. Czego nauczyła się Natalka, przyjaźniąc się z niewidomą koleżanką? – pisemnie w zeszycie.