Język polski 19.09.2020 r. klasa 7b

131

Temat: Książka

Dyskusja na temat poezji. Omówienie wierszy. Związki frazeologiczne – przypomnienie. (Podręcznik – “Książka”)

Temat: Części mowy

Przypomnienie części mowy na podstawie ćwiczeń s. 5-11.

Zadanie domowe – dla chętnych
ćw. 1 s. 5
ćw. 9, 11, 12