Język polski 18.03.2023

36

1. “Mia i biały lew” – karta pracy.

2. Poznajemy frazeologizmy i ich znaczenie – karty pracy.

3. Kalambury – zabawa z poznanymi frazeologizmami.

4. Użycie związków frazeologicznych w zdaniach.

Zadanie domowe

– ułożyć zdania z pięcioma wybranymi związkami frazeologicznymi poznanymi na lekcji.