Język polski 12.09.2020 r. klasa 7B

175

Temat: Lekcja organizacyjna

Omówienie zasad oceniania oraz zachowania podczas lekcji.
Zapoznanie się z podręcznikami.

Temat: Charakterystyka – przypomnienie

Krótka ustna charakterystyka postaci (opis samego siebie/kim jestem?: wady/zalety, zainteresowania)