Język polski 04.02.2023

67

1. Kahoot – powtórzenie z lekcji o bajkach I. Krasickiego.

2. Teścik – z lekcji o bajkach I. Krasickiego.

3. Marzymy i prosimy w trybie przypuszczającym.

  • podręcznik strony 142 – 146
  • Dokończ zdanie: Gdybym nie chodził/chodziła w soboty do Polskiej szkoły, to …………………..