J. polski 14.01.2023

98
  1. Z dawnych czasów – Jan Kochanowski – podręcznik str. 107,108,109, 111, notatka ze strony informacji na str. 112
  2. Odmiana rzeczowników typu: Amerykanin, wegetarianin str.113-116.

Zadanie domowe:

Przygotować się do dyktanda – pisownia “nie” z rożnymi częściami mowy str. 74