Historia zajęcia 27.11.2020

163

Tematem lekcji było Powstanie Warszawskie

Notatka z lekcji

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz 17.

Przyczyny wybuchu powstania

– Warszawa miała stać się twierdzą nie do zdobycia

– powstanie miało być elemenetem przetargowym podczas rozmów w Moskwie

– Armia Ludowa rozpoczęła akcję propagandową wzywając ludzi Warszawy do walki

Skutki wybuchu powstania

– w powstaniu śmierć poniosło 17,2 tys

– do niewoli wzięto 16 tys powstańców

– ludnośc cywilna miała opuścić Warszawę

– młodzież wywieziono do obozów koncetracyjnych