Historia zajęcia 21.11.2020

112

Notatka z lekcji dokończenie tematu Polacy podczas okupacji

Getto – miejsce gdzie lokowano żydów.

1940 – Stalin wymordował 25 tyś Polaków w Katyniu.

1939 – rząd powołuje Związek Walki Zbrojnej

1942 – Przemianowanie ZWZ na AK czyli Armia Krajowa.

Powstawały podziemne organizacyjne które przejmowały niemieckie transporty broni byli oni nazywani małym sabotażem.