Historia zajęcia 16.01.2020

111

Notatka z lekcji tematem było Polska i Świat.

12 marca 1999 r Polska przysąpiła do NATO.

2004 r Polska wchodzi do Unii Europejskiej.

Ogólnie XX wiek był dla Polaków okresem wielkich zwycięstw i tragedii dopiero przez osobę Jana Pawła II Polska zdjęła kajdany niewoli.

Dziś Polacy żyją w wolnym i demokratycznym państwie.

Dobrą opinię świata o wolnej i niezależnej Polsce tworzą wysiłki dypolmatów,reżyserów,pisarzy i kompozytorów.

Zadanie domowe ćw 1,2 str 124

Pozdrawiam.