Historia 19.09.2020

63

Tematem lekcji było Jeszcze Polska nie zginęła czyli polska pod panowaniem Napoleona na następnej lekcji będziemy kontynuować ten temat.