Historia 19.09.2020

72

Tematem lekcji było II RP Trudna niepodległość na następnej lekcji będziemy kontynuować ten temat.