Geografia zajęcia on line 14.11.2020

98

Sprawdzenie wiadomości uczniów.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska