Geografia z el. przyrody 9.01.2021

83

Temat: Klimat Polski.

Na zajęciach omówiliśmy pogodę i jej składniki. Nazwy mas powietrza nasuwających się nad Polskę i mających wpływ na jej klimat. Cechy klimatu Polski – zmienność pogody, szesć klimatycznych pór roku.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska