Geografia z el. przyrody 28.11.2020

144

Temat: Ukształtowanie powierzchni Polski.

Na dzisiejszych zajęciach omówiliśmy ukształtowanie powierzchni Polski. Ukształtowanie to jest efektem działania sił wewnętrznych i zewnetrznych. Działanie tych sił spowodowało, iż Polska jest krajem nizinnym.

Posuwając się od północy ku południu wyróżniamy następujące pasy: pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin środkowopolskich, pas wyżyn, pas kotlin i pas gór.

Praca domowa.

Naucz się pokazywać poszczególne pasy na mapie Polski, główne rzeki, jeziora, zatoki itp.

Dla chętnych: ćw. 5 str 31 – czas 2 tygodnie na przygotowanie prezentacji.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska