Geografia z el. przyrody 26.09.2020

140

Temat: Podział administracyjny Polski.

Urzędowa nazwa państwa polskiego brzmi: Rzeczypospolita Polska, stolicą jest Warszawa, w której mieszczą się ważniejsze urzędy państwowe oraz dwuizbowy parlament: Sejm i Senat. Najważniejszym przedstawicielem władz polskich jest prezydent.

Od 1 stycznia 1999 Polska podzielona jest na 16 województw. Województwa zostały podzielone na mniejsze jednostki administracyjne- powiaty, te natomiast  na gminy. Granice administracyjne mają charakter sztuczny i wytyczone są na mapach.

Praca domowa.

Na konturach mapy Polski opisać granice z innymi państwami oraz zaznaczyć poszczególne województwa. Przeczytać temat lekcji str.  8 -12 w podręczniku, a także nauczyć się wymieniać nazwy i stolice województw oraz wskazywać na mapie Polski wybrane województwa. Pamiętamy, że nazwy województw piszemy małą literą, a nazwy krain geograficznych lub historycznych – dużą literą.

Pozdrawiam

Sylwia B.