Geografia z el. przyrody 21.11.2020

104

Temat: Wpływ lądolondu na współczesną rzeźbę Polski.

notatka z lekcji:

Ogromny wpływ na budowę geologiczna wierzchnich warstw miały zjawiska zachodzące w czwartorzedzie – epoce lodowcowej.  Lądolondy wielokrotnie narastały na Półwysep Skandynawski, stąd też najeżdzały kilkakrotnie na terytorium Polski. Taki okres ekspansji lądolondu nazywamy glacjałem lub zlodowaceniem.

Lądolód nasówał się z północy na teren Polski kilkakrotnie.

  • spowodowane to było zmianami klimatycznymi w ciągu trwania epoki lodowcowej,
  • ocieplenie klimatu powodowało topnienie lodów “cofanie” się lądolondu, a ponowne oziębienie pociągało za sobą powrót lodowców i powiększenie się pokrywy lodowcowej,
  • w wędrówce z północy lądolód wyrywał z podłoża ogromne ilości materiału skalnego: głazy, zwir, piasek, glebę,
  • wszystko zostało wtopione w lód i naniesione na obszar Polski,
  • lądolód ten nie tylko niszczył, ale też budował rzeźbę Polski,
  • pozostawił on po sobie wzgórza morenowe, pradoliny i jeziora, które widać wyraźnie w polskim krajobrazie.

morena– materiał skalny transportowany lub osadzony przez lodowiec lun lądolód – Wieżyca 329m n.p.m., Dylewska Góra 312m n.p.m., Szeska Góra 309m n.p.m.

pradolina– element rzeźby terenu stanąwiący szerokie obniżenie o p łaskim dnie.

jezioro rynnowe– jest to rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte i o stromych brzegach – Jezioro Gopło, Nidzkie, Hańcza, Mikołajskie, Mokre

Praca domowa

Ćw. 2 str 25,  Ćw. 3 str 26, Ćw. 1 str.27

Dla chętnych: Ćw. 2 str 27

Nauczcie się pokzwyć na mapie, moreny, jeziora o których była mowa na lekcji.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska