Geografia z el. przyrody 19.09.2020

123

Temat: Położenie Polski w Europie.

Na dzisiejszych zajęciach omówiliśmy sobie położenie geograficzne, najdalej wysunięte punkty granic Polski, obszar, a także granice Polski i jej sąsiadów. Polska sąsiaduję z siedmioma państwami: Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami, Niemcami oraz występuję granica morska – Morze Bałtyckie. Omówiliśmy również przynależność Polski do Unii Europejskiej – od 1 maja 2004r.  Wskazaliśmy sobie korzyści jak i zobowiązania wypływające z przynależności Polski do tej organizacji.

Praca domowa.

W celu utrwalenia materiału wykonam ćwiczenia ze strony 7 – podręcznik

Przeczytać temat str. 4-6 i utrwalić granicę Polski.

Pozdrawiam

Sylwia B.