Geografia 31.10.2020 zajęcia on-line

117

Temat: Przeszłość geologiczna obszaru Polski.

Ziemia istnieje miliardy lat. W ciągu tych długich wieków zmieniał się wyglą Ziemi i zmienia sie on niesutannie.

Geologia- to nauka o budowie i dziejach Ziemi. Nauka ta bada procesy, które powodują tworzenie i  niszczenie skał. Zajmuje się też tym, kiedy powstawały góry i wulkany oraz dlaczego są trzęsienia Ziemi.

Powierzchnia Ziemi ulega ciągłym przemianom, które są rezultatem działania złożonych procesów geologicznych.

Wyróżniamy procesy:

  • wewnętrzne – to ruchy płyt kontynentalnych fałdowanie i wypiętrzanie gór, trzęsienia ziemi o raz wybuchy wulkanów
  • zewnętrzne – to niszcząca i budująca działalnosć wiatru, wody (opady, rzeki), morza, lodowca, organizmów żywych a także działalność człowieka

Na obszarze, który zajmuje Polska, w przeszłości geologicznej zachodziły wielkie zmiany (podręcznik str 19 proszę nauczyć się tych zmian).

Geologowie wyróżnili pięć wielkich er: archaiczną, proterozoiczną, paleozoiczną, mezozoiczną i kenozoiczną. Ery podzielono na okresy, a te z kolei na epoki i piętra.

Proszę, abyście przypomnięli sobie dotychczas poznane wiadomości. Zajęcia w sobotę odbędą się zgodnie z planem tj. o 13:00

Pozdrawiam

Sylwia Bagińska