Geografia 24.04 Zajęcia on line

106

Migracje w Polsce

Co to jest saldo migracji:

Ile osób wyjechało i ile osób przyjechało

Dlaczego ludzie migrują?

– ponieważ ludzie chcą lepszej pracy,

– kraje wojenne, ucieczka przed wojną, niebezpieczeństwem,

– emigracja edukacyjna,

– nietolerancja religijna

 

Rodzaje migracji?

Migracje wewnętrzne:

– migracja między miastami w jednym kraju.

Rodzaje migracji wewnętrznych:

– miasto- miasto, wieś-wieś, wieś- miasto, miasto-wieś

 

Stosunkowo dużo osób wyjeżdża z miast na wieś. Dlaczego?

– jest spokojniej, nie ma dużego ruchu,

-powietrze jest dużo czystsze,

– ludzie mają dosyć życia w wielkich miastach

 

  • Migracje zewnętrzne:

– migracje zagraniczne

 

Przyrost naturalny?

– stosunek urodzeń do zgonów.

Polska jest krajem starzejącym się.