Geografia 23.01.2021

103

Temat: Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie, morze śródlądowe. Połączone z Morzem Północny przez Cieśniny Duńskie Za zachodnią granicę Bałtyku Właściwego przyjmuje się cieśninę Sund.

Nazwa Bałtyku, znanego również jako Morze Scytyjskie, pojawia się po raz pierwszy u niemieckiego kronikarza Adama z Bremy pod koniec XI wieku. Natomiast na Mapie Morskiej (Carta Marina) wydrukowanej we Wenecji w XVI wieku jest z kolei Morzem Gockim.

Na lekcjach dyskutowaliśmy na temat znaczenia naszego niewielkiego Bałtyku dla Polski.

Zadanie Domowe: Proszę krótko opisać wybraną przez siebie atrakcję turystyczną Bałtyku.