Geografia 20.03.2021

105

Temat: Przemysł w Polsce

Podczas naszych zajęć zajęliśmy się zagadnieniem przemysłu w Polsce.

Podzieliliśmy przemysł na wydobywczy i przetwórczy.

Przemysł wydobywczy:

  • kopalnie węgla kamiennego, soli, bazaltów,
  • kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego, kopalnie rud żelaza, miedzi
  • kopalnie siarki.

Przemysłem wydobywczym nazywamy po prostu całą gałąź przemysłu wydobywającego surowce naturalne z ziemi.

Przemysł przetwórczy. Jak sama nazwa wskazuje zajmuje się on przetwarzaniem ówcześnie wydobytych surowców naturalnych. Możemy go podzielić na:

  • energetyczny, metalurgiczny, elektromaszynowy,
  • chemiczny, mineralny, drzewno-papierniczy,
  • lekarski, spożywczy.

Każdą z tych gałęzi omówiliśmy. Wspomnieliśmy jak poszczególne wpływają na polską gospodarkę