Geografia 20.02.2021

94

Roślinność w Polsce.

Najczęściej spotykanym środowiskiem roślinnym w Polsce są lasy.

W każdym lesie możemy wyróżnić trzy warstwy. Każdą z nich dokładnie omówiliśmy.

Warstwy lasu w Polsce:

  • Wysokie drzewa: brzoza, dąb, sosna
  • Podszycie: krzewy: jałowiec, leszczyna.
  • Runo leśne: borówka, poziomka, mchy.

W Polsce wyróżniamy wiele typów lasów. Do najbardziej popularnych należą:

  • grądy,
  • bory,
  • łęgi,
  • buczyna