Geografia 17.09.2022

151

Temat lekcji: Mapa Polski – Położenie Polski na mapie Europy

Mapa – jest to odwzorowanie jakiegoś obszaru na płaszczyźnie w określonej skali oraz za pomocą umownych znaków i symboli.

Elementy mapy to:
*treść mapy,
*skala,
*legenda,
*siatka kartograficzna

Określenie położenia Polski na Mapie:
Aby określić położenie Polski (oraz dowolnego obiektu na mapie) należy opisać jako:

1.Położenie geograficzne – określenie miejsca obiektu względem różnych obiektów geograficznych, np. gór, wyżyn, nizin, kotlin, dolin, rzek, jezior, mórz, wysp, półwyspów itp.
Polska leży w srodkowej Europie. Od południa opiera swoje granice o Karpaty i Sudety oraz o Morze Bałtyckie od północy. Niemal cały obszar naszego kraju leży w dorzeczu Wisły i Odry, a tylko niewielkie fragmenty w dorzeczach kilku innych rzek.

2.Położenie matematyczno‑geograficzne – określenie współrzędnych geograficznych obiektu (długości i szerokości geograficznej).

3.Położenie geopolityczne – określenie miejsca obiektu względem państw, a także innych obiektów o znaczeniu politycznym, np. morza czy innego szlaku komunikacyjnego.