Geografia 10.04.2021

82

Temat: Ochrona przyrody w Polsce

Czym jest ochrona przyrody?

– Bronienie przyrody, ludzie którzy strzegą tejże przyrody,

– segregacja śmieci, nie śmiecenie.

 

Współczesne problemy zanieczyszczania przyrody w Polsce:

– palenie plastików, wyrzucanie śmieci do oceanów, zbyt duża rozbudowa miast.

– ilość samochodów, ilość zanieczyszczeń,

– wyrzucanie odpadów na ulice.

Pomysły na ekologiczne rozwiązania:

– intensywna segregacja( wprowadzanie opłat za oddawanie puszek lub butelek)

 

Chronienie natury, co można zrobić?

Jakie mamy rezerwaty przyrody?

-Rezerwaty leśne, chronimy tam drzewa i lasy,

– Rezerwaty torfowiskowe- chronimy torfowiska? Żaby, owady, kaczki, ptactwo wodne.

Torfowisko- obszar podmokły,

-Rezerwaty florystyczne- Botanikę, rośliny- kwiaty, krzewy i związana z tym roślinność.

– Rezerwaty faunistyczne- Związane z ochroną zwierząt.

– Rezerwaty krajobrazowe- związane z ochroną krajobrazu,

– rezerwaty przyrody nieożywionej skały, rzeki, itp.

– rezerwaty wodne, chronimy wodę i wszystko co w niej żyje,

😊