J. polski – 30 listopada

98

Tematem sobotnich zajęć były związki frazeologiczne.

Zapisaliśmy definicje wraz z przykładami, omówiliśmy ich podział ze względu na budowę, wymieniliśmy ich źródła oraz wykonaliśmy ćwiczenia z kart pracy przygotowanej przez nauczyciela.

Zadanie domowe: wybrać dowolną część ciała i znaleźć 3 związki frazeologiczne w których występuje.